Programes
curs 10-11 | curs 09-10 | curs 09-10 (bolonya) | curs 08-09 | curs 07-08 | curs 06-07

2009/2010

PRIMER CURS PLA NOU (Bolonya)

1r Semestre
English I
English II
English III
English IV
Història del pensament contemporani
Llengua
Seminari I. Introducció a la Comunicació

Sociologia general i de la comunicació I
Teoria de la Comunicació i de la Informació

2n Semestre
English I
English II
English III
English IV
Estètica
Fotografia (optativa)
Gestió de la Informació
Narrativa multimèdia (optativa)
Seminari II. Narració
Sociologia general i de la comunicació II

 

SEGON CURS PLA NOU (Bolonya)

1r Semestre
English I
English II
English III
English IV
Història político social contemporània I
Introducció a la Publicitat i les Relacions Públiques
Introducció al cinema i la televisió
Introducció al Periodisme
Seminari III. Comunicació Professional

2n Semestre
English I
English II
English III
English IV
Comunicació Intercultural
Disseny Gràfic (optativa)
Dret de la comunicació
Economia i Nocions Estadístiques
Història político-social contemporània II
Seminari IV. Introducció al periodisme
Seminari IV. Introducció al cinema i la televisió
Seminari IV. Introducció a la publicitat i les RRPP