Beques per a la realització de pràctiques extracurriculars a la facultat (Curs 2017-2018)

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ofereix als estudiants la possibilitat d'accedir a una beca vinculada a pràctiques extracurriculars en diferents àrees del centre.

 

Són beques que tenen una ajuda econòmica, en funció de les hores de pràctica mensual, i permeten adquirir un plus d'experiència fruït de la col·laboració en una de les àrees especificades. El número d’hores habitual està entre les 5 i 15 hores a la setmana, depenent de la plaça. L’ajuda està directament relacionada al número d'hores mensuals de pràctiques, a raó de 7 € bruts l'hora (cal descomptar un 2% de retenció de l’IRPF).

El calendari de pràctiques correspondrà normalment al període lectiu del curs.

 

 

Inscripció

El divendres 1 de setembre es tancarà el període de sol·licitud de places. Per optar a una plaça cal omplir el formulari d'inscripció pertinent.

Un cop tancada la convocatòria i feta la selecció, cada servei contactarà amb els estudiants escollits per a informar-los dels detalls de calendari, horaris, activitats a realitzar i altres característiques de la beca atorgada.

 

Places ofertades:

8 Servei d'Audiovisuals - Matí

8 Servei d'Audiovisuals - Tarda

1 Servei d'Audiovisuals - Dissabtes Matí

Perfil

Formulari d'inscripció


1 Self Acces - Informàtica

Perfil

Formulari d'inscripció


1 Suport gestió Equipaments - Tarda

Perfil

Formulari d'inscripció

1 Suport gestió Màsters - Tardes i dissabte matí

Perfil

Formulari d'inscripció


2 Suport gestió Alumni - Matí i Tarda

Perfil

Formulari d'inscripció


1 Suport gestió Carreres Professionals - Matí

Perfil

Formulari d’inscripció


2 Suport Deganat i Comunicació

Perfil

Formulari d'inscripció


1 Servei d'Esports

Perfil

Formulari d'inscripció


1 Suport a Direcció de Grau Comunicació Audiovisual

Formulari d'inscripció

1 Suport a Direcció de Grau Periodisme

Formulari d'inscripció

1 Suport a Direcció de Grau Publilcitat i RP

Formulari d'inscripció

1 Suport a Direcció de Grau Relacions Internacionals

Formulari d'inscripció

Perfil


1 Suport a Milab

Perfil

Formulari d'inscripció


1 Suport Gestió Qualitat

Perfil

Formulari d’Inscripció


1 Suport Gestió de pràctiques

Perfil

Formulari d’Inscripció


1 Suport Projectes Europeus

Formulari d’Inscripció


1 Observatori Religiós

Formulari d’Inscripció